Historia: Lägsta temp./Högsta temp.

 Lägsta temp.
 Dag  Temperatur  (°C)
6.7.2020 23:22 22.2

 Lägsta temp. - MED
 Dag  Temperatur  (°C)
6. 7. 2020 22.3167
 Högsta temp.
 Dag  Temperatur  (°C)
6.7.2020 23:19 22.4

 Högsta temp. - MED
 Dag  Temperatur  (°C)
6. 7. 2020 22.3167